„Jsem připraven“ C...

22.12.2013 by

Překlad kázání Curry Blakea — Am I Ready. Čekáte vy na Boha nebo Bůh čeká na vás? Když jsem se stal v 17 letech křesťanem, hned jsem...

read more

Poslání Ježíšových učedníků...

18.1.2013 by

Pojďme se zamyslet nad texty z Písma, které hovoří o Ježíšově poslání, jeho službě a příkazech směrem k učedníkům, a tím pádem i k...

read more

Není uzdraven, není spasen?

9.1.2013 by

Uzdravení je součástí spasení.  Spasení je smíření s Bohem ve třech rovinách (duchovní, duševní a tělesné). Smíření bylo Ježíšovou...

read more

Vydobyto na kříži

9.1.2013 by

Zamyšlení nad tím, co Ježíš vydobyl na kříži Pojďme se společně podívat na Boží slovo, které hovoří o tom, co pro nás Ježíš vydobyl...

read more

Falešné uzdravení versus uzdra...

8.1.2013 by

Mnoho lidí se ptá: „Jak rozeznat falešné uzdravení od uzdravení Boží mocí?“ V souvislost s tímto tématem bychom...

read more

Ježíš zvítězil nad nemocemi...

8.1.2013 by

ČSP Skutky 10,38 „Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval...

read more

Moc Božího Slova

29.11.2012 by

Boží Slovo praví: BKR Římanům 10,17 „Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.“ Víra, kterou přijímáme Boží...

read more

Dobrá zpráva: Ježíš se nezměni...

20.11.2012 by

„Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky.“ (Žid 13,8) Uvedený verš vypovídá, jaký byl Ježíš v minulosti, jaký bude...

read more

Ježíš uzdravil všechny nemocné...

5.9.2008 by

JEŽÍŠ UZDRAVIL VŠECHNY NEMOCNÉ V evangeliích jsou na 17 místech zaznamenány případy, kdy Ježíš uzdravil všechny nemocné, kteří byli...

read more