Jak projevit osobní uzdravení I.

17.3.2014 by

Následující text v modré barvě je přepisem části 9. dílu kurzu DHT (Kurz Božího uzdravení) od Curryho Blakea. Ke stažení k dispozici zde:

Smýšlení, že BUDETE uzdraveni, to je nevíra. Pokud chcete stát ve víře, musíte říkat to, co říká Bible. V Bibli se nikde nepíše, že BUDETE uzdraveni, ale píše se tam, že Ježíšovými ranami jste BYLI uzdraveni. Musíte se přesunout z BUDU na BYL JSEM. A kdy jste byli uzdraveni? Když byl Ježíš bičován. Podobně jako vaše hříchy byly odpuštěny, když byl Ježíš na kříži. Museli jste ale vírou přijmout, že za vaše hříchy umíral, abyste se mohli znovuzrodit. Nepřijali jste to ve stejném čase, kdy za to bylo zaplaceno. Stejné je to s uzdravením. Vy jste BYLI uzdraveni, když za to byl Ježíš bičován, a je pouze na vás, jestli to přijmete a uplatníte.

Uvedu příklad. V lednu roku 1863 vydal Abraham Lincoln „Prohlášení emancipace“, ve kterém se píše, že všichni občané USA (včetně otroků a černochů) mají od té chvíle stejná práva. Ale třeba černoši si to vůbec neuvědomovali a ještě 100 let po tom, kdy měli právně vyhlášenou svobodu, ji neuplatňovali. Teprve v roce 1963, až když už měli opravdu dost té nespravedlnosti, si řekli, že už to nebudou déle snášet. Trvalo jim 100 let, než si uvědomili výhody, které jim z té listiny plynuly. Nechápali to, dokud už neměli opravdu dost. Teprve, když se rozhodli uplatnit pro sebe to právo, které mají, tak se začaly věci měnit. Nikdo to za ně neudělal, to oni sami se museli rozhodnout.

Stejné je to s vaším uzdravením – „právně“ platí už 2 000 let. Namítnete možná: „Kdy budu tedy uzdraven?“ Odpovím: „Až už toho budete mít dost a řeknete, že zákon říká, že jsme svobodní od nemocí a že ďábel musí od nás utéct, že už nemá v našem těle právo být.“ Co je tedy víra? Víra je jednoduše prohlašování toho, co říká Bible o situaci, v níž se nacházíme, i když ta situace nevypadá nejlépe. Jak tedy dosáhnout projevu uzdravení? Jsou dva způsoby.

Uzdravení nám buď někdo dá, nebo si ho vezmete pro sebe sami. To, jestli si své uzdravení udržíte, je ale na vás. Záleží na tom, zda-li se naučíte bojovat sami za sebe. Chcete doopravdy spoléhat na člověka, který se modlí za uzdravení? Pokud ano, musíte si být jisti, že ten člověk „porazil tisíce“. Rozumíte, co tím chci říct? To, co se vám tady snažím vysvětlit, je, že vás Bůh učinil těmi, kteří osvobozují.

Myslím si, že byste měli začít tam, kde právě jste, ať už se cítíte jakkoliv. Nicméně upřímně řečeno, pokud chceme osvobozovat ostatní, měli bychom být sami osvobozeni. Amen? Chci vám říct, že Bůh už nic víc ohledně tématu uzdravení neudělá. Nikde v NZ nevidíme, že by Bůh říkal, že ještě něco ohledně uzdravení udělá. On už to udělal před 2 000 lety. Dokonáno jest! Právo Ducha je už vepsáno do knihy. Budete si muset říct: „Vím, jak se cítím, ale neřídím se pocity, řídím se Slovem a to mi říká: ‚Jeho ranami jsem byl uzdraven.’“ Slovo neříká, že jste uzdraveni pro své mnohé modlitby a půsty, neříká ani, že uzdravení přichází skrze vaše dobré skutky a dělání věcí správně. V epištolách nevidíte, že by tam někdo něco vyprávěl o uzdravení. Proč? Někdo namítne: „O odpadnutí od víry se tam také moc nepíše.“ Víte proč ne? Protože Bůh je optimistou. On věří, že život, který dává, je tak dobrý, že by od něj nikdo nechtěl jít pryč!

 

Následující text v zelené barvě je přepisem části 1. dílu kurzu Nový člověk od Curryho Blakea. Ke stažení k dispozici zde:

Lidé se často dopouštějí jednoho z největších výroků nevěry: „Bůh mě uzdraví“. Dokud si to myslíte a dokud tomu budete věřit, tak se to pravděpodobně nikdy nestane, pokud ti to nebude přineseno někým jiným. Ale pravděpodobně to nikdy nezískáte pro sebe. Podstata víry není to, že Bůh to udělá, ale že už to udělal. Pokud půjdete do Bible, zvláště od listu Římanům dále, tak skoro všechno je řečeno v minulém čase {vyzývám vás, abyste si to prošli}. To je to, co budeme dělat v následujících 3 dnech – projdeme si Písmo hlavně od listu Římanům dál a uvidíme minulý čas Božího Slova. Boží Slovo je téměř celé v minulém čase, už je jen velmi málo věcí, o nichž Bůh říká, že je udělá či že se stanou. Co se týká uzdravení, nikdy neřekl, že někoho uzdraví, je to vše v minulém čase. „Jeho ranami jste byli uzdraveni“ (1 Petr 2,24). Takže v určitém bodě budete muset přijmout skutečnost, že to již bylo uděláno.

První věc, kterou potřebujeme znát, je Boží vůle. Musíte vědět, že uzdravení je Boží vůle. Je to vždy Boží vůle a není ani jediný případ nebo čas, kdy uzdravení není Boží vůle. Pokud cokoliv, co vám patří, začne být slabé a nemocné, tak Boží vůle je, aby to bylo uzdravené, bylo tomu dobře, bylo to „plné zdraví“. Takže se rozhodněte hned na začátku – buď to dotáhnete do konce, nebo se do toho raději vůbec nepouštějte. Jinými slovy ať ta osoba či zvíře zemře a nedotýkejte se ho a neúčastněte se, nebo rozhodnete-li se do toho zapojit, běžte do toho celým srdcem, úplně rozhodnutí, že zvítězíte. To znamená, že neposloucháte a nedbáte na nic, co se snaží jít proti Boží vůli uzdravit. {Asi jediný rozdíl mezi mnou a vámi je možná ve zkušenostech, ale hlavně v tom, že když vy dostanete lékařskou zprávu, tak vás to znervózní a z nějakého důvodů si myslíte, že to přebije Boží zprávu. Ten rozdíl je, že já věřím Boží zprávě.

Pokud by mi někdy dal lékař zprávu {za předpokladu, že bych někdy šel k lékaři a oni by mě zkontrolovali a řekli by: „Nevím, jak to, že ještě žijete, už by jste měl být mrtvý“}, tak zaprvé – já to nevyhledávám; za druhé, pokud by mi to dali, tak bych se na to podíval a řekl bych – vím, že to myslíte dobře, ale jste lhář :D. Je to jednoduché, mě je jedno, zda je naštvu, protože Bůh je jediná osoba, kterou mám v úmyslu svým jednáním potěšovat.

Kdo uvěřil naší zprávě – Izaiáš 53 – a komu je zjevena ruka Páně? Ruka Páně je zjevena tomu, kdo věří jeho zprávě. A pokud budete věřit lékařské zprávě víc než této [Bibli], tak hádejte – nikdy neuvidíte ruku Páně zjevenou vám. Takže v určitém bodě se budete muset rozhodnout, co je pravda. Podívat se na ty dvě zprávy a rozhodnout se, která je správná. To neznamená ignorovat situaci. Nemluvím o ignorování, ale o vypořádání se se situací. „Jak se vypořádat?“ Vypořádáte se s ní podle tohoto Slova [Písmo]. Není to tak, že dostanete zprávu, podíváte se a řeknete: „Já nevěřím, že toto je v mém těle…“ Ono to pravděpodobně existuje, ale s čím to má co společného s tímto Slovem, které říká: „Jeho ranami jsme byli uzdravení“? } Takže se musíte rozhodnout se s tím vypořádat. Můžete si myslet, že to je vyřešené, ale nevíte že to je vyřešené, dokud nedostanete jinou zprávu. Když dostanete jinou zprávu než tuto [Bibli] a rozhodnete se, že budete nervózní a že se začnete bát (strach je volba stejně jako víra je volba) a tak podobně, tak jste se rozhodli nevěřit této [biblické] zprávě. TATO zpráva vám dává pokoj. Boží Slovo to říká velmi jasně – Izaiáš 26,3: „Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje“.

Lidé někdy přijdou a říkají: „Věřím Bohu“… Ale jsou nervózní… „Co dělám špatně?“ – Nevěříte Bohu. Věřit Bohu znamená, že jste uvěřili Bohu. Že jsi zjistili, co jeho Slovo říká, a věříte tomu a je to hotové, vyřízené. Neříkám, že to čas od času není potřeba „uhodit“ a posílit (upevnit), ale není to z pohledu „my jsme se modlili a symptomy nezmizely, takže to nefunguje.“ Nikdy ke mně nechoďte, aby jste mi řekli, že toto Slovo nefunguje. Toto Slovo funguje na každém kontinentu, kde jsme byli, přes 30 zemí, fungovalo pro desetitisíce lidí, kteří díky němu byli uzdraveni. Vy nejste výjimka. Slovo funguje. Možná s ním nepracujete, ale ono funguje. Toto [Bible] je pravda. Vše ostatní je lež. Na vás je rozhodnout se, čemu budete věřit.} Tento seminář vám pomůže věřit Slovu, jakmile zjistíte, kdo jste. Jedna z věcí, které si musíme ujasnit hned od začátku, je tato: „Pokud to Slovo říká, tak to tak je“.

Je nutné si uvědomit, že každý znovuzrozený člověk je zodpovědný za to, aby se naučil uvolňovat Boží moc k uzdravení i pro sebe a svou rodinu. Většina lidí, kteří slouží, zjišťují, že položit ruce na druhého nespaseného člověka lze snadno a uzdravení se velmi často projeví ihned či během krátké doby. Ovšem jakmile jde o vlastní osobu či rodinu, najednou je to jiné. Pravděpodobně kvůli tlaku emocí se člověk nedokáže modlit v duchu a modlí se jen na úrovni duše. Jenže modlitba z duše nikoho neuzdraví.  Proto se chceme věnovat tomuto tématu více a budeme zde k němu dávat příspěvky na pokračování.

Prosím vás, neposlouchejte „zkazky“ o tom, že někdo zemřel, protože odmítl brát léky. To není víra, to je náboženství! Jakmile se projeví uzdravení, tělo na lék začne adekvátně reagovat, protože ho nepotřebuje, a tím pádem je snadné lék vysadit. Ale až do tohoto momentu braní léků se stáním na Božím Slově nesouvisí! 😉 Doporučujeme vám si poslechnout díly z konference o uzdravení v Sacramentu, kde v dílech „Otázky a odpovědi“ naleznete mnoho důležitého materiálu ke svému duchovnímu růstu a ujasnění si různých otázek. Čili nikdy nikomu neříkejte, aby přestal brát léky.  Je to jako s brýlemi. Když je člověk potřebuje, tak je nosí, když se uzdravení projeví, pak s brýlemi na nose zdravé oči nevidí dobře a musíte je sundat. Jestli jste to jako děti někdy zkoušeli, určitě víte, o čem hovoříme ;-). Čili jednou za čas prověřte stav a stůjte na Božím Slově až do úplného projevení.

 

 

 

Related Posts

Tags

Share This