Pochybnosti

28.3.2014 by

Lidé říkají: „Já pochybuji, a když pochybuji, tak nemůžu být uzdraven.“ Co jsou to pochybnosti?
Myslím, že ve 3. kapitole manuálu je přesná definice a píše se tam o tom trochu více. Slovo pochybnost znamená zastavit, váhat a couvnout. V teologickém smyslu to znamená „skrz na skrz“ rozdělit. Což je legrační, protože to je přesně to, co děláte při teologickém studiu. Vezmete Písmo a rozeberete ho na kousky, a přesto je to definice pro pochybnost. Neříkám tím, že byste neměli studovat Boží Slovo, ale nedopusťte, aby se vaše studium stalo pro vás větším bohem než Bůh, kterého studujete. Jedním z našich problémů je, že jsme si udělali z víry „boha“ místo toho, abychom měli víru v Boha. Nemáme mít víru v naši víru. Bible říká: „Mějte víru v Boha.“ Když máš víru ve svoji víru, tak to je humanismus. Takže když máte víru v sebe, začínáte uvažovat: „Co se stane, jestliže zklamu?“ Lidé pak říkají: „Já na tohle prostě nemám víru.“ Ale v takovém případě je to celé o vás, ale Bible není o vás, ale o Bohu, o Ježíši.

Podívejte se do 11. kapitoly Židům, kde se mluví o lidech víry. V této kapitole jsou zmíněny jen dvě ženy, jednou je Sára a druhou prostitutka Rachab. Takže zde máme Sáru, kterou lze nazvat matkou víry, je to žena čistoty a cti, a pak tam máme prostitutku. A to jsou jediné dvě ženy zde zmíněné a většina žen se nachází někde mezi těmito dvěma typy žen. Tyto ženy jsou každá na opačné straně spektra, což znamená, že každá žena může být ženou víry. Všichni lidé zmiňovaní v 11. kapitole Židům jsou lidé víry. Oni se prokazovali vírou a dostalo se jim za tutu víru uznání. A co se říká o Sáře? Říká se, že shledávala Boha věrným, že „pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.“ My si myslíme, že Sára je tam uvedená proto, že měla víru, ale je to proto, že Bůh řekl, že ho shledávala věrným. Jestliže chcete tu nejjednodušší definice víry, tak to je právě ono – uznávat Boha za věrného, za toho, který dal zaslíbení. No, není to lehké? Je to o něm, ne o vás.

Když lidé říkají: „Já prostě nevím, jestli mám dostatek víry,“ tak jim stranou od ostatních říkám: „No, já vím, Bůh
je takový lhář, je tak těžké věřit tomu, co říká.“ A oni se na mě šokovaně podívají a já jim řeknu, že to, co jsem řekl, je jinými slovy to, co před chvílí řekli oni. Řekli totiž, že nemůžou mít tolik víry v Boha, a pokud nemůžete někomu věřit, je to proto, že je lhář. Takže první věc, kterou si musíme uvědomit je, že víra není těžká, víra je volba.

Přečtěte si 11. kapitolu Židům a dozvíte se, co je to víra. Já jsem se tohle naučil přímo od doktora Lestra Sumralla (bývalý pastor, učitel a mentor Curryho Blakea). Strávil jsem s ním několik let a to, co především učil a předváděl, byla víra. Viděl jsem ho podepisovat smlouvu na 10 miliónů na televizní stanici v době, kdy byl uprostřed výstavby sborové budovy a já vím, že neměl v bance ani 500 dolarů. A přesto podepsal smlouvu na 10 miliónů dolarů, která byla splatná do 30ti dnů. To mohlo být jen totální šílenství nebo víra. Já vám neříkám, abyste to takhle dělali, protože vás neznám, ale u něho to byla víra. Protože on měl víru v toho, který slíbil, že cokoliv potřebuje k naplnění Boží vůle, bude mít. Takže pochybovat je velice jednoduché.

Dám vám co možná nejlepší ilustraci. Jste v obchodě, procházíte uličkami a prošli jste právě tímto seminářem. Víte, že uzdravení je vždy Boží vůle, že Bůh chce vždy a všechny uzdravit, takže neexistují žádné výmluvy. Buď to děláme nebo ne. Uvidíte nemocného člověka a řeknete si, že tady je vaše šance, že půjdete, vložíte na něj ruce, Bůh ho uzdraví a vše bude v pořádku. Tak se začnete k tomu člověku přibližovat a než k němu dojdete, napadne vás myšlenka: „Co když se to tak nestane?“ a řeknete si: „Ale ne, tak teď jsem zapochyboval, takže to už nebude fungovat, tak to ani nebudu zkoušet.“ Bible říká, že než můžeš zhřešit, musíš být pokoušen k hříchu. Nemůžeš zhřešit bez toho, aniž bys byl předtím k hříchu sváděn. Pokušení předchází hříchu. Teprve, když se rozhodneš zareagovat kladně na pokušení, tak to vede k hříchu. Bible říká, že cokoliv není z víry, je hřích. Takže můžeš pochybovat ve víře? Samozřejmě, že ne! Takže pochybovat je hříchem, že?

Jestliže pochybnost je hříchem a před tím, než zhřešíš, musíš být pokoušen, tak před tím, než zapochybuješ, muselo tomu předcházet pokušení. Takže když jdeš k té osobě a máš myšlenku: „Co když to nebude fungovat?“ a řekneš si: „Ó jé, zapochyboval jsem.“ Jestliže jsi zapochyboval, tak jsi zhřešil a jestliže jsi zhřešil, tak jsi musel jít nejprve přes proces pokušení. A kdy jsi mohl být pokoušen k pochybnostem? Předtím ale nebylo žádné pokušení, takže ta myšlenka „co když to nebude fungovat“ není pochybností. Je jen pokušením k pochybnosti. Pochybností se stává tehdy, když slyšíš tu myšlenku, zastavíš se, zaváháš nebo couvneš.

Ďábel není chytrý. To už dokázal na tom, když se vzepřel Bohu. Je ale velice mazaný. Je to vidět na tom, jak klame církev tím, že tě donutí si myslet, že jsi zapochyboval, když jsi ve skutečnosti nezapochyboval. Takže pokaždé, když jsi jen pokoušen pochybovat, tak zaváháš a začneš couvat, a tím pak opravdu pochybuješ. Vrátím se k našemu příkladu. Chystáš se vzkládat ruce na toho člověka v obchodě a máš pochybovačnou myšlenku. Pamatuj si, že je to obvykle ze strachu, že to nebude fungovat nebo že se ztrapníš, případně že bude Bůh ukázán ve špatném světle, když se nic nestane. V takové chvíli si přiznej, že ti nejde o Boha, ale bojíš se o svoji pověst.

Taktiky ďábla se nezměnily. Když se podíváte zpět do ráje, je to přesně to, co udělal s Evou. Bůh řekl, že smí jíst ze všech stromů, jen toho jednoho se nesměli dotýkat. Pak přichází ďábel a říká: „Opravdu to Bůh řekl?“ Není to přesně to, co říká vám, když se chystáte klást ruce na nemocné? Ďábel vám říká: „Opravdu Bůh řekl, že budete klást ruce na nemocné a ti se uzdraví?“ Vidíte, ďábel vás nemusí dostat mezi své následovníky. Jemu stačí,když vás přiměje k tomu, abyste nevěřili Bohu. To je jeho práce, dostat vás do místa nevíry. Jeho prací je vás pokoušet k pochybnostem, protože v případě, kdy se rozhodnete věřit, on už s tím nic neudělá. Kdyby byl ďábel schopen vás zastavit před následováním Boha, nemyslíte, že by to udělal v době, kdy vás vlastnil? Jestliže vás nemohl zadržet v době, kdy vás vlastnil, proč si myslíte, že vás může kontrolovat, když už vás nevlastní? Takže pochybuješ jen tehdy, když víš, co máš dělat, a přesto se zastavíš, zaváháš a couvneš.

Vyučování je vzato ze semináře „DHT“ Curryho Blakea, který si můžete stahnout celý zde.

Related Posts

Tags

Share This