Uzdravení podle Bible – Dan Mohler

22.4.2014 by

Vyučování Dana Mohlera na téma uzdravení je velice důležité k uchopení správného postoje vůči Božímu Slovu. Každý kdo začal plnit Boží Slovo setkal se s úspěchy, ale žel i neúspěchy. A ty negativní zkušenosti nás někdy mohou stahovat k nevěře. Jenže Boží moc je uvolňována vírou. Vírou bez pochybností. Je třeba přestat se snažit vysvětlovat a hledat příčiny, proč někdo uzdraven nebyl. Boží vůle z Písma a z evangelia je jasná. Boží vůle je vždy uzdravit! Takže chyba je vždy na straně lidské. Klíčové je tedy mít správný postoj naprosté důvěry v Boží Slovo a nehledět nalevo či napravo. Činit to, co nám Boží Slovo přikazuje a růst a zrát do plnosti Kristovy, tak jak je pasáno:

Efezským  4,13 ..“až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“

Video je zpracováno zpracováno a přeloženo autorem stránek www.nove-stvoreni.cz.

Related Posts

Tags

Share This